Foto: SL

Under 2023 valde fler resenärer än någonsin att resa med pendelbåtarna i Stockholmsregionen, 5 miljoner resenärer valde att resa sjövägen. 

Resandet med pendelbåtstrafiken har inte bara återhämtat sig efter pandemin utan även lockat fler att resa med kollektivtrafiken. År 2023 reste cirka 275 000 fler resenärer med pendelbåtarna jämfört med år 2022. Det är en ökning med fem procent. Jämfört med 2019 har pendelbåtsresenärerna blivit 1 miljon fler, vilket är en 20 procentig ökning – en trend som inte syns för övriga kollektivtrafiken.

Vattenvägarna avlastar såväl vägnätet som kollektivtrafiken på land samtidigt som de gör det enklare att resa i en sjöstadsregion när man kan korsa vattnet istället för att ta sig runt det.

Region Stockholm har uttalade ambitioner om att bygga ut pendelbåtstrafiken i Stockholm för att avlasta landtrafiken, göra det enklare att resa och korta restiderna. Den nya försökslinjen linje 84 mellan Värmdö-Stockholm införs i april 2024. Ytterligare tre nya linjer är planerade att införas.