SVT lät branschorganisation Drivkraft Sverige kritisera miljöinformationen om drivmedel i sina nyhetsprogram den 29 december. Ingen oberoende expert fick bemöta branschens påståenden, som upprepades som fakta av SVT trots att de delvis är vilseledande. Det skriver Gröna Mobilister i ett pressmeddelande. 

Den 29 december 2023 sändes ett inslag där de stora bränsleföretagens branschorganisation Drivkraft Sverige gavs chansen att kritisera miljödeklarationen av drivmedel vid påfyllnadsanordningen.

Miljöinformationen är inte vilseledande

  • Det framgår dock tydligt på deklarationen vid pump vilket år uppgifterna gäller, både i etikettens rubrik och i dess nederdel. Där förtydligas att informationen baseras på företagets rapportering till Energimyndigheten av försäljningen föregående år.

Därmed är konsumentupplysningen inte felaktig eller vilseledande, som Drivkraft Sveriges VD Jessica Alenius gör gällande, och som SVT okritiskt tycks skriva under på i påannonsering, rubriksättning och i en artikel på webben. Att påstå något sådant är i sig felaktigt och vilseledande och bryter, som jag ser det, mot kravet på saklighet hos SVT, säger Per Östborn, Gröna Mobilister.