Antalet nyregistrerade lätta lastbilar ökade med 20,8% i december jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 4 907 lätta lastbilar i december.

Detta är en ökning på årsbasis med 26 procent. Även om nyregistrerade tunga lastbilar minskade med 20 procent under december 2023 ökade försäljningen totalt med 21 procent under helåret 2023 jämfört med föregående år.

Tyngre för personbilar 

Nybilsregistreringen av personbilar under 2023 landade förvisso på ett plus på cirka en procent jämför med helåret 2022. Det är försäljningen av tjänstebilar som håller upp siffrorna med en ökning om 25 procent på helåret. Försäljningen av personbilar till privatpersoner rasade med hela 37 procent under december månad. Drygt 60 procent av alla nyregistrerade personbilar var laddbara.