Ett klimatsmart alternativ är att ta tåget till flyget. Det kan du göra till Höga Kusten Airport som ligger norr om Kramfors vid stranden av Ångermanälven.

Flygplatsen har direktanknytning till Ådalsbanan/Botniabanan. Du kliver av vid Västeraspby station och transporteras gratis 1,5 km till flygplatsen med shutteltrafik. Till Höga Kusten Airport, som har flera dagliga avgångar från och till Stockholm Arlanda, kan man alltså ta sig till med bil, flygtaxi eller tåg.

2024 är det 50-årsjubileum.

  • Att flygplatsen 2024 funnits i 50 år kommer vi givetvis att fira. Vi tror att Höga Kusten Airport har en viktig framtid för den här regionen, säger Per Enroth, vd och flygplatschef.

Flygplatsen invigdes 1974. Från 1984 har flygplatsen haft en direktlinje till Stockholm. Fram till 1997 drevs flygplatsen av Kramfors kommun med stöd från Sollefteå kommun. Flygplatsbolaget bildades 1997 med Kramfors och Sollefteå kommuner som delägare och det gav dem möjlighet till insyn och möjlighet att påverka verksamheten. Per Enroth började vid incheckningen år 2001 och är sedan 5 år tillbaka flygplatschef och vd för Höga Kusten Airport.

Flygplats för Turismen och näringslivet

År 2000 blev Höga Kusten utsedd till världsarv. Denna natursköna och speciella bygd är mycket attraktiv för turister. Under de senaste åren har begreppet Höga Kusten även börjat användas för besöksnäringssamarbetet mellan de fyra kommunerna: Örnsköldsvik, Härnösand, Kramfors och Sollefteå.

  • Detta är en av anledningarna till att Höga Kusten Airport behövs. Flygplatsen, som har 22 anställda, har ett strategiskt läge där denna region, som dessa fyra städer representerar, lätt och snabbt kan utnyttja möjligheten att nå vår huvudstad säger Per Enroth.

Framtidens flygplats har stor potential

Nyligen har en statlig utredning ifrågasatt flygplatsens berättigande.

  • Det saknas fakta i utredningen. Det är anmärkningsvärt att man bortser från de senaste årens pandemi och även från en tidigare aktörs konkurs. Lägg därtill också byggandet av Ostkustbanan med den tillgänglighet i framförallt Sundsvall det kommer skapa. Tittar man på passagerare statistiken från 2011-2015 hade vi ett snitt på nästan 20 000 resenärer per år och vi är snart tillbaka där och tror på en ännu starkare utveckling framöver. Vår kapacitet och potential är mycket större än vad utredningen visar, säger Per Enroth.

Att flygplatsen behövs inför framtiden är det mycket som talar för. Ta t.ex. Sollefteå Regemente som byggs upp igen med uppåt 800 värnpliktiga år 2029, Räddningstjänsten som utökar utbildningsplatserna på Sandön och Flygbränslefabriken i Långsele. Till detta kommer möjligheter till tankning för Polismyndigheten, Kriminalvården, Ambulansflyget samt utnyttjandet av flygplatsen vid eventuella skogsbränder.

  • Ser vi framåt med ett elektrifierat flyg, som har en begränsning på 30–40 mil, behöver vi inte färre flygplatser utan fler säger Per Enroth

Nystart till Gällivare

Det kommer också åter bli möjligt att flyga från Höga Kusten Airport till Gällivare. Amapola Flyg AB kommer att trafikera linjen Arlanda – Höga Kusten Airport – Gällivare med start i oktober 2023 till och med 2027. Detta under allmän trafikplikt. Senast man hade en linje till Gällivare var mellan 2009 och 2014 och då hade man i snitt cirka 3 500 resenärer per år som åkte mellan Gällivare och Höga Kusten Airport.

Flygplatsen gör Ådalen levande.

Till skillnad från grannflygplatserna är Höga Kusten Airport en AFIS flygplats med personal i Tornet mellan kl. 06.00 och 19.00 varje vardag. Regionen utnyttjar flygplatsen som övningsbana för ambulanspersonal så gör också BAE System Örnsköldsvik som provkör sina produkter landningsbanan som är över 2 km lång.

Sedan 2018 är det flygbolaget Amapola Flyg som opererar på linjen till Stockholm-Arlanda. Höga Kusten Airport tillhandahåller idag en trevlig och mysig flygplatsmiljö med bl.a. gratis parkering, gratis WiFi-anslutning i hela terminalen samt bekväma konferenslokaler.

  • Det är bra att utredaren tar fasta på att hela Sverige ska leva! Ska vi ha ett levande Ådalen tillika ett levande Höga Kusten är flygplatsen en nödvändighet. Vi har ca 245 000 människor boende på en 10 mils radie kring flygplatsen. Det är dessa vi vill betjäna med den tillgänglighet en flygplats utgör, avslutar Per Enroth var intervju.

/Anders Ekstedt