Mycket händer inom transportbranschen och med det måste även utbildningarna hålla jämna steg. Nu har fack och arbetsgivare tagit fram en gemensam certifiering för transportutbildningen.

 Målet med certifieringen är att säkerställa att fler elever efter avslutad utbildning ska vara trygga, säkra och anställningsbara förare.

Duktigare chaufförer

Den nya certifieringen CGT, står för Certifierad Gymnasial Transportutbildning.

  • Vi är övertygade om att ett fördjupat samarbete mellan skola och bransch resulterar i en mer attraktiv utbildning. . För att skolorna ska kunna erhålla certifikatet måste de uppfylla 27 kriterier inom tre olika områden. Genom långsiktighet och kontinuitet kommer utbildarens mål fokus att göra skillnad och leverera duktigare chaufförer på sikt, säger Lena Törnstrand, projektledare på TYA och även kansliansvarig för CGT.

Snabb utveckling

Utvecklingen inom transportbranschen har gått fort.

  • Vi ser att certifieringen av utbildningen ytterligare kommer öka samverkan mellan oss inom branschen och skolorna. CGTs kansli, en del av TYA, kommer att genomföra revisionerna men det finns också en organisation som står för stöd och kompetens. Med branschens kunskaper kommer skolan få mer kompetens i hur utbildningen bör utvecklas för att följa branschens kunskapsbehov. Exempelvis elektrifieras fler tunga fordon och nya tekniska hjälpmedel lanseras löpande. Den första januari öppnar ansökningen för skolorna och vi kommer att informera om CGT och dess fördelar för alla transportskolor under 2024, berättar Lena Törnstrand.

 

Initiativtagare till CGT är Transportföretagen och Svenska Transportarbetarförbundet. Enligt TYA´s trendindikator som släpptes i augusti framgår det bland annat att 5055 stycken chaufförer behöver anställas under nästkommande år.