Söndagen den 3 mars klockan 04.30 tar SJ Stockholmståg över driften av pendeltågstrafiken i Stockholm. Målet är att skapa en mer välfungerande pendeltågstrafik i regionen.

För att säkra en smidig övergång har SJ Stockholmståg de senaste 16 veckorna haft ett nära samarbete med Trafikförvaltningen och den nuvarande operatören MTR. Cirka 1 600 medarbetare går över från MTR till SJ Stockholmståg och totalt kommer cirka 1 800 medarbetare jobba i bolaget.

Det var i början av november 2023 som trafiknämnden fattade beslut om att i förtid avbryta avtalet med MTR och att tilldela SJ ett nödavtal för att säkra pendeltågstrafiken. Nödavtalet mellan SJ Stockholmståg och Trafikförvaltningen är tecknat på 2 år med option till förlängning, 1+1 år. Det senaste året har det varit en obalans mellan tidtabellen och personal- och fordonstillgången, vilket har lett till förseningar och inställda avgångar.

I förutsättningarna för förvaltningens trafikuppdrag ingår, liksom tidigare, att tågen framförs enbemannade. Frågor om uppdraget hänvisas till Trafikförvaltningen.

Fakta
Pendeltågen i SL-trafiken har en linjelängd på 241 km med 54 stationer som knyter ihop Stockholmsregionen från Gnesta, Södertälje och Nynäshamn i söder till Bålsta, Märsta, Arlanda och Uppsala i norr. Det finns 129 fordon i pendeltågstrafiken och 2022 var det ca 342 000 påstigande resenärer en vanlig vintervardag. Idag jobbar ca 1 800 personer i pendeltågstrafiken.