Under vårens långhelger brukar många i normala fall passa på att resa till skärgården, inte minst om det är vackert väder. Men smittspridningen i regionen är fortsatt hög och den som ska resa ut till skärgården bör undvika att resa kollektivt även under Kristi himmelsfärd säger Waxholmsbolaget i ett pressmeddelande.

Smittspridningen är fortfarande hög i Stockholmsregionen och Waxholmsbolaget behöver fortsätta att begränsa antalet resenärer ombord för att minska risken för trängsel i kollektivtrafiken. Kapaciteten är därför kraftigt minskad och risken är hög för att den som trots allt reser kollektivt inte får plats på sin tänkta avgång varken till utresan eller hemresan.

I skärgårdstrafiken är det besättningen som avgör när båten är full. De har rätt att neka resenärer att gå ombord. Hur många som får plats ombord varierar beroende på fartyg och väder.

Personer som måste resa med Waxholmsbolaget bör planera resan varsamt och försöka att undvika de dagar när allra flest reser – till exempel genom att förlänga vistelsen några dagar. Om man får symtom under resan får man inte resa hem med Waxholmsbolaget även om det skulle finnas plats ombord.

Råd till personer som ska resa till skärgården över Kristi himmelsfärd:

Avstå från att resa med Waxholmsbolaget.

Bär alltid munskydd om du reser.

Försök att undvika tider när många andra vill resa.

Tänk på att om du blir sjuk ute i skärgården så får du inte ta båten hem.

Den som är bosatt i skärgården och har ökort uppmanas att boka sin plats i förväg via Waxholmsbolagets kundtjänst.