Under 2023 nåddes en ny rekordnivå när exporten av begagnande personbilar uppgick till nästan 150 000 bilar. Det är en ökning med 39 procent jämfört med 2022 och 28 procent högre än det tidigare rekordåret 2019.

Denna dramatiska ökning i exporten överträffade inte bara föregående års siffror utan gick även för första gången om antalet skrotade bilar under samma tidsperiod. Denna förändring indikerar en betydande skiftning i hanteringen och värderingen av Sveriges bilflotta på den internationella scenen.

Majoriteten av de exporterade fordonen var konventionella bensin- eller dieselbilar. Med närmare 55 000 exporterade bensinbilar, en ökning med 27 procent jämfört med 2022, och cirka 57 000 exporterade dieselbilar, en ökning med 32 procent, var dessa fordon de dominerande aktörerna på den internationella begagnatbilsmarknaden.

En signifikant trend som framträdde var den kraftiga ökningen av exporten av laddhybrider och elbilar. Under 2023 exporterades över 19 000 laddhybrider, vilket representerade en anmärkningsvärd ökning med 82 procent jämfört med året innan. Elbilar upplevde en ännu mer imponerande ökning, med en tillväxt på 159 procent, och totalt exporterades 10 343 elbilar. Intressant nog hade nästan hälften av de exporterade elbilarna varit i trafik i högst 18 månader. En intressant aspekt är även att en betydande andel av de nyare fordonen som exporterades varit företagsleasade, vilket antyder en specifik dynamik och pekar på att företagsleasing kan vara en bidragande faktor till den ökande exporten.

Exporten av nyare bilar, särskilt de som varit i trafik i 0–5 år, avspeglar en stark internationell efterfrågan på dessa fordon. År 2023 hade mer än hälften av de exporterade bensinbilarna varit i trafik i högst fem år, vilket ytterligare understryker den positiva responsen på denna kategori av fordon på den internationella begagnatbilsmarknaden.