I dag, måndagen den 17 augusti, rullade den första spårvagnen Åsa-Hanna för allra första gången på de nya spåren i Lund. Premiärturen var det första av en rad tester som nu ska genomföras.

I dag, måndagen den 17 augusti, rullade spårvagnen Åsa Hanna för första gången ut genom grinden till spårvagnsdepåns trygga famn. Försiktigt, försiktigt rullade hon längs spåret på väg ner mot Lunds centrum omgiven av en grupp trygg testpersonal alla klädda i gula västar.

Premiärturen var det första av en rad tester som genomförs i spåret under sommaren och hösten. Syfte med dagens test var att säkerställa att spårvagnen inte slår i någonting längs den 5,5 kilometer långa sträckan mellan Lunds C och depån i Brunnshög strax norr om Lund.

– Äntligen! Vagnarna börjar komma på plats och vår test-tur gick hur bra som helst. Jag ser fram emot trafikstarten där alla som bor eller arbetar i Lund får en miljövänlig, snabb och komfortabel resa med spårvagnen, säger Carina Zachau, kollektivtrafiknämndens ordförande.

Åsa Hanna hade inför test-resan fått skyddande bitar av frigolit kring bakkroppen, frigolit som skrapade mot kanten på perrongen vid den första hållplatsen ESS – precis vad testet gick ut på. Stort fokus har nämligen legat på att mellanrummet mellan vagn och plattform ska vara så litet som möjligt för att underlätta på- och avstigning med barnvagn, rullator och rullstol.

Efter några veckors tester av spårvagnarna i den nybyggda depån, genomförs nu en rad tester ute på spåret. Varje spårvagn är 33 meter lång och väger 43 ton. Varje spårvagn, som rymmer cirka 200 personer, kan ta sig mellan Lund C och Brunnshög på mindre än 15 minuter.

– Nu har första spårvagnen rullat ut på spåret och för Lunds del innebär detta ett nytt trafikslag i vår stadsmiljö och vi kommer alla, oavsett om vi går, cyklar eller åker bil i Lund behöva vara uppmärksamma och lämna fri väg för spårvagnen. Jag ser fram emot att spårvagnen sätts i drift den 13 december i år med högklassig infrastruktur till och från Brunnshög, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun.

Varje dag reser 40 000 människor till och från Lund. Många av dessa ska till sjukhuset, universitetet, Ideonområdet och sedermera forskningsanläggningarna där hälften av alla arbetsplatserna i Lund finns. Varje spårvagn, som rymmer cirka 200 personer, kan ta sig från Lund C till Brunnshög på mindre än 15 minuter.