Kungliga Automobil Klubben (KAK) vill se ett svar om hanteringen av äldre fordon.

Det rullande kulturarvet och motorsporten spelar betydande roller i bilismens utveckling. EU-kommissionens förslag om en förordning för hantering av så kallade uttjänta fordon, det så kallade ELV-direktivet (End of Life Vehicle), kan i praktiken leda till att fordon tvångsskrotas utan ersättning om myndigheterna bedömer dem som uttjänta.

Det är dock viktigt att notera att ELV-direktivet för närvarande endast är ett förslag som ännu inte har godkänts av parlamentet. Svenska parlamentariker måste därför tänka igenom situationen noggrant och arbeta för att förslaget revideras. Enskilda undantag, vare sig för specifika länder eller fordon, kommer inte att vara tillräckligt. En grundläggande omprövning krävs, och detta blir en viktig uppgift för det nya parlamentet som tillträder i höst.