Det finns ett stort behov av duktiga fordonstekniker. Under de kommande tre åren behövs närmare 6000 anställas till motorbranschen.

 Rätt utbildning ökar chansen att få ett arbete direkt efter avslutade studier. Det har visat sig att i princip alla elever som vill ha ett jobb efter avslutade studier, och har genomfört en fordonsteknisk utbildning som är certifierad av Motorbranschcollege (MBC) har fått ett arbete.

Allt fler skolor väljer att ansluta sig till MBC

Vad krävs då för att kunna bli certifierad?

– Motorbranschcollege startade 2016 som ett pilotprojekt. Likande certifieringar har funnits sedan tidigare i bland annat industrisektorn. Fyra skolor genomförde certifieringen 2016 och 2017, tre av dessa gick igenom. Idag är 29 skolor certifierade och vi ser ytterligare intresse från flera gymnasieskolor runt om i landet.

Det är kostsamt att bedriva fordonsteknisk utbildning, utvecklingen har gått framåt väldigt fort de senaste åren. Bland annat har elektrifieringen tagit stora marknadsandelar vilket kräver stora investeringar för att tillgodose att eleverna ska få en så komplett utbildning som möjligt, menar Jonas Hehrne, verksamhetsledare på Motorbranschcollege.

Stort intresse från företagen      

För att få skolorna att utvecklas är flera stora företag anslutna till MBC och stöttar. Men de har också en annan viktig funktion.

  • Vi har flera stora företag anslutna till oss som bland annat, Volvo Lastvagnar, Scania Sverige, KGK och Autoexperten för att nämna några. Dessa företag bidrar inte bara med kompetensutveckling till lärarna, de är även med och sätter agendan på studierna då de har stora kunskaper om nya tekniker, innovationer och vilken efterfrågan som finns där ute. Det gör att vi får en väldigt bra bild av vad branschen behöver då vi har allt ifrån biltillverkare, generalagenter till ledande företag inom eftermarknaden och framför allt lokala återförsäljares verkstäder engagerade inom MBC.

För att säkerställa att utbildningen håller en hög kvalitet år efter år genomförs olika kontroller regelbundet. Mjuka värden är också viktigt, vi har en väldigt hög elevnöjdhet och har märkt att flera elever som bor på annan ort söker sig till en skola som är MBC-certifierad, vilket är ett kvitto på att MBC gör skillnad. Även lärarna på våra skolor trivs bra, det märks bland annat på en relativt låg personalomsättning. Vi brukar skämtsamt säga att eleverna kommer och går men lärarna består, säger Jonas Hehrne.