Sverige har ambitiösa klimat- och miljömål, där transportsektorn spelar en viktig roll. Både på privatmarknaden och inom yrkestrafiken ska bensin och diesel gradvis ersättas med bland annat eldrift och biobränslen. Enligt en omställningsrapport från Circle K, som bygger på omfattande undersökningar och expertintervjuer, är det dock få svenskar som tror att detta verkligen är möjligt.

Med 2030-målet som närmar sig snabbt är framtiden inte längre så avlägsen. Om bara sex år ska Sverige ha minskat transportsektorns klimatpåverkan med 70 procent jämfört med år 2010, enligt regeringens tillämpning av Agenda 2030. Men en majoritet av åkerierna tror inte att deras fordonsflotta någonsin kommer att bli helt fossilfri, och bland bilägare har förtroendet minskat markant under det senaste året. Endast 13 procent av de som idag kör bensin- eller dieselbilar tror att en majoritet av bilarna kommer att vara eldrivna 2030 eller tidigare, vilket är en minskning med hela 14 procentenheter från förra året.

Rapporten visar också att ytterst få bilägare ångrar sitt val av bil, oavsett om det är en bensin-/dieselbil, hybridbil eller elbil. Däremot uppger hälften av de som idag kör bensin- eller dieselbilar att de överväger att byta till elbil någon gång, de flesta dock först om tre år eller senare. Omställningsrapporten 2024 framhäver även följande:

  • De vanligaste anledningarna för personer med bensin- eller dieselbil att inte byta till elbil är att elbilar är dyrare (64 procent), följt av uppfattningen att det finns dåliga laddningsmöjligheter längs vägarna (44 procent) och att de inte kan ladda hemma (34 procent).
  • Två av fem (40 procent) skulle vara mer benägna att köpa en elbil om det återinfördes en klimatbonus vid inköp av elbil. Intresset för klimatbonus är störst bland yngre och avtar med åldern.
  • Hälften av Sveriges åkerier tror att deras lastbilsflotta aldrig kommer att kunna bli fossilfri.
  • Mer än hälften av åkerierna har inga planer på att byta till eldrivna fordon inom den närmaste tiden.
  • En majoritet av aktörer inom transportsektorn anser att klimatpolitiken gör det svårt att planera för framtidens lastbilsflotta.