Utställningen ”Volvo i Samhällets Tjänst” öppnade den 18 januari och pågår året ut. Besökare kan se specialfordon och andra fordon från bland annat Polisen, Räddningstjänsten, FN och Försvarsmakten. Flera av de utställda fordonen är inlånade från både privatpersoner och offentliga aktörer och har aldrig förr visats i denna konstellation. Utställningen omfattar 16 fordon och syftar till att belysa den roll som Volvo har spelat i det svenska samhället. Fordonen finns utställda på två våningar på Volvo Museum som i år har funnits på Hisingen i 28 år.

Arbetshästar i snart hundra år

Med de förändringar som dagens snabba digitalisering innebär är det lätt att glömma vilken enorm skillnad motorfordon gjort för samhället under 1900-talet. Innan polisbilen fanns, innebar patrullering att en polisman gick en förutbestämd rutt till fots. Med brandbilen förbättrades möjligheten att släcka eldsvådor radikalt. Med busslinjer öppnades helt nya möjligheter för att arbeta eller studera längre bort från hemmet.

Volvoambulans på Jamaica

Ambulanser räddade först liv genom att människor snabbt kom till vård och har sedan utvecklats så att vård kan ges direkt och under färd till ett sjukhus. För en lyckad insats är komforten och säkerheten oerhört viktig, både för patienten och personalen ombord. Volvoambulansen var vanlig i Sverige men blev dessutom en exportsuccé: den fanns runt om i Norden men också i länder som Nigeria, Jamaica och Thailand.

Janko Koen, ägare av exemplaret på utställningen, menar att ”det är mer spännande att samla på tjänstefordon. Med en vanlig bil är det bara bilen som är intressant men här finns också grejerna vid sidan om som uniformer som gör att man har helheten.” I sin samling har Koen dessutom en brandbefälsbil, en taxi, en vägverksbil och flera polisbilar.

Då de flesta tjänstefordon till slut blir skrotade är det spännande att ha så många exemplar samlade på en plats; det är även deras förmåga att berätta historier som vi alla kan känna igen oss i. Med ”Volvo i Samhällets Tjänst” hoppas museet skapa en utställning som inte bara är lärorik men dessutom bjuder på stiliga fordon och kuriosa.