Hur påverkar den nationella trafikpolitiken resenärer samt buss- och tågtrafik i regioner och kommuner? Det var det övergripande ämnet som diskuterades av representanter från Trafikverket, regioner, intresseorganisationer och kollektivtrafikföretag, tillsammans med ett 10-tal riksdagsledamöter från fem olika partier under seminariet ”Kollektivtrafiken i Sverige”.

Kollektivtrafiken omsätter cirka 60 miljarder kronor årligen och är av stor betydelse för miljontals människor som dagligen behöver resa till och från skola, arbete och fritidsaktiviteter. Den är vanligtvis ett regionalt ansvar, men påverkas av den nationella politiken genom investeringar och underhåll av vägar och järnvägar i den nationella infrastrukturplanen. Regeringen förbereder för närvarande en infrastrukturproposition som ska presenteras i höst och därefter debatteras och beslutas av riksdagen. Seminariet leddes av Patrik Jönsson (SD) och Kadir Kasirga (S), ledamöter i Riksdagens trafikutskott, och deltagare inkluderade Jonas Eliasson från Trafikverket, Lars Sandberg från Svensk Kollektivtrafik, Martin Giöbel från Västtrafik, Martin Pagrotsky från Nobina, Caroline Åstrand från MTR Nordic och Maria Stenström från 2030-sekretariatet, som även modererade diskussionen.