Idag offentliggjorde Tallink Grupp sina preliminära finansiella resultat för det första kvartalet 2024 (1 januari – 31 mars). Historiskt sett har det första kvartalet präglats av förluster till följd av en lägre efterfrågan under säsongen, men i år redovisar bolaget istället vinst för kvartalet.

Under kvartalet nådde företaget en preliminär nettovinst på 2,6 miljoner euro, vilket innebär en förbättring med 147,4 % jämfört med fjolårets första kvartalsresultat som visade en nettoförlust på totalt 5,4 miljoner euro. Koncernens preliminära konsoliderade intäkter minskade med 6,3 % jämfört med samma period 2023 och uppgick till 160,4 miljoner euro (jämfört med 171,2 miljoner euro under första kvartalet 2023). Koncernens preliminära EBITDA förbättrades också jämfört med föregående år och nådde totalt 34,5 miljoner euro under första kvartalet 2024, en ökning med 27,2 % jämfört med samma period föregående år (27,1 miljoner euro under första kvartalet 2023).

Resultatet för första kvartalet påverkades positivt av en marginell ökning av antalet passagerare jämfört med samma period föregående år. Dessutom har de pågående charterkontrakten för fyra av företagets fartyg samt försäljningen av fartyget Isabelle bidragit positivt till resultatet.

Koncernens investeringar under första kvartalet 2024 uppgick till 6,3 miljoner euro och var huvudsakligen inriktade på fartygstekniska arbeten och uppgraderingar av interiören. Koncernen fortsatte också att investera i förbättringar av sina IT-system.

Bolaget bibehåller en stark likviditetsbuffert på 123,9 miljoner euro, bestående av kontanter och outnyttjade krediter.