Den 1 juli träder de nya reglerna om behörighet för lastbilar på 4,25 ton totalvikt i kraft. Ändringen innebär att det blir tillåtet att köra lastbilar på över 3,5, men högst 4,25 ton, med bara B-körkort under förutsättning att de drivs av alternativa bränslen och att en ansökan om undantag har blivit beviljad.

Då en eldriven transportbil har en högre tjänstevikt på grund av batterierna har man ofta kommit över totalviktsgränsen på 3,5 ton för att ha samma lastförmåga som i motsvarande fossilbil. Då har det krävts körkort för lastbil (C-körkort) samt ofta även YKB (Yrkeskompetensbevis).

De nya reglerna ingår i en försöksverksamhet och gör att lastbilar med totalvikt på 4,25 ton nu kan få köras på vanligt B-körkort. Kravet är att föraren haft körkortet i minst två år, att bilen drivs av alternativa bränslen och att verksamheten som föraren kör för ansöker om undantag. Detta är förstås ett glädjande besked för fordonstillverkarna och bland flera åkerier.

Regeringen har också beslutat om en ytterligare förordningsändring som också träder i kraft 1 juli. Den gör det möjligt att genomföra godstransporter med fordon som uteslutande drivs med el, naturgas eller flytande gas och som väger upp till 7,5 ton inom en radie av 100 km från platsen där fordonet är stationerat, utan att omfattas av reglerna om kör- och vilotider samt färdskrivare. Syftet är även i detta fall att införa ytterligare lättnader för gröna godstransporter.