Den 9 juli 2024 firar Viking Line 50 år mellan Stockholm och Helsingfors. Premiärturen ägde rum från centrala Helsingfors till Stadsgårdshamnen i Stockholm med fartyget Viking 5.

Sedan dess har 45 miljoner passagerare rest mellan de två huvudstäderna, för att njuta av nöjesresor, besöka grannlandet som turister och ofta för att upprätthålla familjeband på båda sidor av Östersjön. Under fem decennier har dessa resor också bidragit till svensk turism, med 45 miljoner passagerare som har rest på Helsingforslinjen med Viking Line. Ungefär hälften av dessa resenärer kommer från Finland, besöker Stockholm eller reser vidare inom Sverige. Antalet internationella turister ökar också igen efter pandemin.

De första åren på linjen mellan Stockholm och Helsingfors präglades dock av betydande sociala förändringar: Den stora flyttvågen från Finland till Sverige, som var som mest intensiv i början av 1970-talet, avtog kraftigt i samband med oljekrisen 1973.