Det nya fartyget, MT Thun Resource, är skräddarsytt för Nynas behov och är det första i en serie av sex fartyg som byggs av det holländska företaget Ferus Smit för det svenska rederiet Erik Thun AB/Thun Tankers.

Det innebär att Nynas chartrar fartyget medan ledningen ägs och drivs av Thun Tankers.

En betydande fördel i detta sammanhang är att Nynas var med i de tidiga skedena av designen. Detta har gjort det möjligt att möta de höga krav som ställs på leveranser av Nynas specialprodukt. Men det är också viktigt att ha tillgång till ett fartyg anpassat till de stora förändringar som sjöfarten genomgår på grund av nya regler kring fartygseffektivitet och koldioxidutsläpp.

De krav som Nynas har ställt gäller främst fartygets tankar. Det finns totalt 16 belagda lasttankar med individuella pumpar, vilket är ovanligt högt och skiljer MT Thun Resource från de andra fem fartygen i denna serie.

En annan betydande fördel är bränsleeffektiviteten. Jämfört med Nynas befintliga fartyg är det en förbättring på 35 % medan det inom ramen för dessa besparingar sker en kapacitetsökning på cirka 1 500 kubikmeter. Dessutom är den förberedd att driva pumparna med el under lastning istället för den vanliga bunkeroljan.

MT Thun Resource kommer att vara kvar i Leer i ett par månader innan den kan tas i drift och börja transportera Nynas produkter. Detta inkluderar installation av pumpar och slutförande av rörarbeten.En annan viktig aspekt är att arbete måste utföras inne i fartygets tankar. Förutom att grunda och belägga tankarna kommer de även att få en epoxibehandling. Denna avgörande slutfas, förberedelse och härdning, måste ta sin tid.

När detta arbete är klart kommer besättningen att göra sig hemmastadd på sitt nya fartyg. En provresa längs kusten kommer också att genomföras för att finjustera alla detaljer, vilket innebär att fartyget levereras till Nynas i slutet av januari eller början av februari. Enligt planerna ska MT Thun Resource i första hand segla från Nynäshamn till Antwerpennavet och de depåer som Nynas har i hela nordvästra Europa.

Fakta MT Thun Recource

Längd  114,95 meter
Bredd 15,87 meter
Max dwt djupgående 6,9 meter
Dödvikt 7999 ton
Lasttankens kapacitet 9540 kubikmeter