Körda kilometer med svenskregistrerade tunga lastbilar minskade från 907 miljoner kilometer till 813 miljoner kilometer, från andra kvartalet 2022 till andra kvartalet 2023. 

Inrikestrafiken stod för 99 % av transporterna och godsvikten, samt för 95 % av kilometrarna och transportarbetet för svenskregistrerade lastbilar under det andra kvartalet 2023. Totalt antal transporter och lastad godsmängd var precis samma som  andra kvartalet 2022, skattningarna för andra kvartalet 2023 var 10,6 miljoner transporter och 114 miljoner ton last.

Statistiken omfattar svenskregistrerade lastbilar/dragbilar med en maxlastvikt på 3,5 ton eller mer, det vill säga inte detsamma som den vedertagna definitionen av tung lastbil som är totalvikt mer än 3,5 ton. Data samlas in via en EU-reglerad enkätundersökning, riktad till cirka 12 000 svenskregistrerade tunga lastbilar varje år.

Källa: Trafikanalys. För mer information, klicka här