Hästägare är måna om sin djur, även under transport. Trots detta visar Bilprovningens nysläppta besiktningsstatistik att hälften av de lätta släpen avsedda för djurtransport, även kända som ”hästtransporter”, har brister. Tre av tio släp har brister som kräver efterkontroll.

De lätta släpen för djurtransport är utrustade med bromsar och har en högre lastkapacitet, vilket gör dem särskilt lämpade för att transportera hästar. Med tanke på detta är det av yttersta vikt att fordonen är robusta, slitstarka och säkra.

Under 2023 inspekterade Bilprovningen över 6 700 hästtransporter, där hälften hade brister. Detta är en betydligt högre andel jämfört med andra typer av lätta släp, där endast 39,5 procent hade brister. Ägarna ansvarar för att åtgärda bristerna innan fordonen får användas igen.

Gävleborgs län hade den högsta andelen hästtransporter med brister (57,4 procent), medan Gotlands län hade den lägsta (33,3 procent).

Fel i bromssystemet är en vanlig orsak till ombesiktning, där över en tredjedel av hästtransporterna och en fjärdedel av de lätta släpen i allmänhet hade sådana brister. Majoriteten av bristerna återfinns i bromssystemet (47,5 procent), följt av hjulsystemet (7,7 procent).