En barometerundersökning visar att en stor del av företagsledare i det svenska näringslivet anser att Sverige borde öka statsskulden och satsa mer på investeringar för den svenska infrastrukturen. 47 procent svarade, ja på frågan och 35 procent svarade, nej. 

Kan det här vara ett embryo till slutet på den försiktiga sparpolitik som hållit tillbaka investeringskraften under årtionden? Finansdepartementet sitter idag sitter på en välfylld kassa och den svenska statsskulden ligger på historiskt låga nivåer, men infrastrukturskulden är desto större. Näringslivets vd:ar bekräftar bilden.

De mest prioriterade investeringsområdena för dem är energiförsörjningen och investeringar i kärnkraft och mer järnväg kommer på en andraplats. Även Svenskt Näringslivs vd instämmer: ”Att infrastrukturfrågorna kommer så högt upp är heller ingen större överraskning. Det visar att vi har en väldigt stor underhållsskuld och ett stort nyinvesterings behov”. 62 procent menar att man ska investera i järnvägen till skillnad från flyget där endast sju procent vill se en ökat investering kring flyginfrastrukturen.