Tända bakljus på bilar ökar synligheten och säkerheten även dagtid. Samtidigt åker de flesta bilförare runt med släckta lampor – trots att de själva tror att de är tända. Det visar en ny VTI-studie som rekommenderar att reglerna görs om och krav införs på tända baklyktor oavsett ljusförhållanden.

Sedan 2011 är det enligt EU-regler tillåtet att köra med så kallat DRL-ljus (Daytime running lamps) fram och släckta lampor bak i dagsljus. Reglerna infördes med motivet att spara el och bränsle, men kom innan dagens energisnåla LED-lampor blev vanliga i moderna bilar. Reglerna, som kräver att lamporna tänds när ljuset blir sämre, har fått kritik från flera håll.

I en observationsstudie i VTI-rapporten Bakljus i dagsljus – effekter på trafiksäkerhet var det hela 82 procent av bilisterna som körde med släckta baklyktor. I en tidigare M-undersökning från 2021 var andelen 21 procent, men den studien gjordes delvis vid mulet väder och sämre ljusförhållanden.

Samtidigt, visar den nya VTI-rapporten, tror de allra flesta förare (76 procent) att bakljusen är tända i dagsljus.

Rapportens enkätundersökning, med totalt 9300 respondenter, visar också att en klar majoritet (84 procent) föredrar att den omgivande trafiken har tända baklyktor även dagtid. Detta uppfattas ge bättre synlighet och bättre säkerhet samtidigt som det blir lättare att avgöra om ett fordon är i gång eller inte. Tända lampor tolkas ofta som att motorn går och att bilen kan börja köra.

Studien visar även att tända bakljus rent faktiskt ökar trafiksäkerheten. I ett experiment granskade Björn Lidestam avståndet när bilar körde förbi ett parkerat fordon med tända respektive släckta baklyktor. I genomsnitt ökade avståndet med nio centimeter när bilen som passerades hade lamporna tända.

Rapporten mynnar ut i slutsatsen att tända bakljus även i dagsljus både ökar trafiksäkerheten och efterfrågas av bilisterna. Rekommendationen blir därför att lagstiftningen bör göras om och krav införas på tända bakljus i dagsljus.

De nuvarande reglerna innebär att baklamporna måste tändas vid mörker, skymning, gryning eller vid sämre väder som regn eller dimma. De flesta moderna bilar har sensorer som slår på ljuset automatiskt när det börjar bli mörkt.