Många har någon gång tittat på en parkeringsskylt och behövt tänka ett extra varv kring vad som egentligen gäller. Fyra av tio svenskar uppger att de har problem att förstå parkeringsskyltar. Bara var tionde svarar att de aldrig har några problem att förstå innebörden. Det visar en ny undersökning från Easypark. Nästan var tredje menar också att felläsningen i flera fall lett till parkeringsböter.

Gatuparkering i storstäder innebär mer än att bara kunna manövrera bilen på en liten yta, det gäller även att förstå de skyltar som avgör när och var parkering är tillåten. Novus har på uppdrag av parkingtech-bolag Easypark, gjort en undersökning som visar att så många som fyra av tio svenskar har svårt att förstå parkeringsskyltar i vardagen. Mellan Malmöborna, göteborgarna och stockholmarna är det Malmöborna som verkar ha det lättast med skyltarna. 15 procent uppger att de aldrig tolkar någon fel. I Stockholm uppger 11 procent, och i Göteborg uppger 12 procent att de aldrig har problem att tolka p-skyltar.

Samtidigt visar Easyparks undersökning att 75 procent av göteborgarna aldrig fått böter efter att de tolkat en skylt fel. Motsvarande siffra för snittet i landet är 67 procent. Stockholmarna är dock mer drabbade då 40 procent uppger att de har fått en bot efter att ha läst en skylt fel.

Det är inte alltid helt lätt att förstå vad som gäller….