I den årliga rapporten för Fordonsbesiktningsbranschen (FBB) år 2024 framgår betydande slutsatser som påverkar både allmänheten och kunder. En iögonfallande observation är att Sverige, för femte året i följd, befinner sig i botten bland EU-länderna när det kommer till miljökrav vid fordonsbesiktning.

Idag, den 19 februari 2024, publicerades Fordonsbesiktningsbranschens (FBB) årliga branschrapport. Rapporten presenterar det pågående arbetet med att skärpa miljökraven för fordonsbesiktning och att uppdatera besiktningsregler för elbilar. Dessutom inkluderas ett avsnitt om luftföroreningar där experter har intervjuats angående forskningen inom området.

Förstärkta miljökrav

Förslag har nu lagts fram av Transportstyrelsen för att strama åt miljökontrollen, en åtgärd som enligt branschens experter är fullt möjlig inom nuvarande EU-direktiv. Detta initiativ är av avgörande betydelse för att säkerställa en hållbar fordonsbesiktningsprocess och minska påverkan på miljön.

– Vi har länge påpekat bristerna i nuvarande regelverk och välkomnar de nya förslagen. Det är svårt att förstå varför Transportstyrelsen inte agerar på sina egna förslag. Det finns ingen tid att förlora; det handlar i grund och botten om vår miljö och hälsa, säger Tord Fornander, ordförande i Fordonsbesiktningsbranschen.

Uppdatering av regler för elbilsbesiktning

En annan viktig observation i rapporten är att besiktningsreglerna för elbilar halkar efter och inte håller jämna steg med samhällets tekniska framsteg och elektrifiering. Specifika komponenter för elbilar kontrolleras inte för potentiella fel, vilket kan öka risken och minska säkerheten för både fordonsägare och trafikanter.

– Regelverket måste självklart anpassas till den tekniska utvecklingen, med tanke på att elfordon blir en allt större del av den svenska fordonsflottan. Avsaknaden av regler för elbilar är knappast på grund av komplexitet – förslagen finns och andra EU-länder har redan infört specifika kontroller, säger Tord Fornander.

Besikta Bilprovning välkomnar en tydligare regeländring även i Sverige för att följa den snabbt föränderliga tekniken och möta framtidens krav. Detta för att bidra till minskad miljöpåverkan och för att säkerställa en trygg och säker trafik på svenska vägar.