Det stora resursslöseriet

Visste ni att Europas lastbilar rullar tomma 35 miljarder kilometer varje år enligt Eurostat? En av tre vägtransporter rullar utan last – år ut och år in. Och ingenting görs åt problemet!

Ernest Hemingway skrev boken ”Farväl till vapnen” för snart 90 år sedan. Boken fick en enorm genomslagskraft. I år 2016 kan vi hoppas att Farwells idéer får lika stor genomslagskraft och vi säger farväl (Farewell) till bakåtsträvande rutiner inom transport- branschen. I grund och botten handlar det om ett resursslöseri utan dess like där fenomenet med tomlaster är i fokus (som med en dåres envishet har tagits upp av Trafikmagasinet).

Nu är dock inte allt nattsvart. Peter Nilsson, vd på Farewell (med bakgrund inom såväl TetraPak som DHL i ledande positioner) är en av dem som sitter på lösningen. På Lokgistik- trender i Helsingborg höll han ett anförande som förtjänar att lyftas fram. Peter Nilsson stack nämligen här ut hakan och sa det som många blundar för: att många åkerier använder gamla system i transportnäringen trots att ny teknik finns. Peters Nilssons förslag var här att man bör se till så att trafikledarna har bra och moderna system att arbeta med (och det är då inte whiteboard eller att man försöker optimera transporterna i Excel). Det går helt enkelt inte att likt strutsen stoppa ner huvudet i sanden genom att använda gamla system frän en svunnen tid. Frågan infinner sig här osökt också varför många aktörer kör med egna (ibland hemmagjorda system) som inte är anpassade till den värld vi lever i.

I en era då de senaste två åren cirka 500 svenska åkerier gått i konkurs eller tvingats lägga ner, och där EBIT-marginalen i många åkerier ligger på skrämmande 1–2 procent är Fare- wells lösning värd att lyfta fram. Hade man haft så låga procenttal med så dålig lönsamhet och produktivitet i andra branscher hade man inte funnits kvar på marknaden.

Tomtransporter är av ondo

En känslig fråga (för vissa) är att det är uppåt väggarna om alla sitter på sina flöden utan att samarbeta över gränserna. Här finns det dagligen gott om exempel på lastbilar som levererar lite gods till en destination, och som sedan rullar tomma tillbaka. Logiken i detta är förstås uppåt väggarna; ur såväl kostnadseffektivitets- som ur miljöperspektiv. Fyllnads-

graden kan nämligen öka genom samlastning, där Farewells lösning är molnbaserade verktyg med ett flexibelt och säkert upplägg. Härvid uppnås sådant som såväl realtidsuppföljning som miljörapporter. Ja, faktum är att denna lösning kan ses som det första integrerade systemet för såväl varuägare som transportörer och visar visuellt kostnad, miljöbelastning och transportkvalitet och var bilar och gods finns

i realtid. Verktyget, som testats och testas med framgång använder chaufförens smartphone för att ge exakt information var lasten befinner sig. Hjälp har man här fått av de erkänt duktiga Stockholm Design Lab för att få ett användarvänligt mobil-interface. Programvaran kan på nolltid föreslå en utpekad rutt och en kund kan enkelt hitta ledig kapacitet. Likt Uber eller AirB&B är allt anpassat till en kund i realtid. När Trafikmagasinet träffar Peter Nilsson berättar han att man nu verkligen är på banan, och nyligen uppmärksammades Farewell av New York-baserade Fastco Design. Problemet med tomtransporter är ju långt ifrån ett fenomen som bara gäller Sverige och Europa.

Chefredaktör Johan Rietz