I Sverige vet vi Bäst (?)

I Sverige får en bilförare använda sin mobiltelefon ”om det inte påverkar menligt på framförandet av ditt fordon”. Det här är minst sagt luddigt skrivet, ljusår från en tydlig lag med förbud mot SMS och användande av mobilen under bilkörning.

I Sverige omkommer varje år 10-20 personer i trafiken på grund av mobiltelefon- användning, men det handlar inte bara om ond bråd död utan även om olyckor och farliga situationer. I ett internationellt perspektiv är Sverige unikt; i övriga euro- peiska länder finns lagar på att handsfree måste användas vid tal i mobiltelefon under bilkörning. Det gäller inte i Sverige då mobilförbud anses verkningslöst för trafiksäkerheten. Vem som anser detta är dock höljt i dunkel. Trafikpolisen har stora problem att tillämpa denna lag i praktiken där endast 60 förare fick böter förra året. Problemet är att det är svårt för polisen att bevisa vad det är som påverkar ett vinglande och märkligt körbeteende. Här borde vi lära oss av Storbritannien där polisen har möjlighet att på plats ta mobilen ur förarens hand och gå igenom den för att se om samtal ringts eller sms nyligen har skickats, som teknisk bevisning. I Sverige har polisen inte rätt att göra detta och om föraren nekar till brott får tingsrätten gå in och avgöra det hela. Då handlar det om att ha bevis och ibland räcker inte polismannens eller andra vittnesuppgifter för att styrka att personens försämrade körsätt enbart beror på mobilanvändningen.

Chefredaktör Johan Rietz

 

LITE FAKTA:

Cirka 16 procent av alla dödsolyckor beror på distraktion i samband med bilkörning!

Studier visar att en förare löper över 20 gånger större risk att krocka om en mobil används under körning!

Om du kör 40 km/h och tittar ner på mobilen i två sekunder hinner du rulla 22 meter helt utan kontroll!