Frustration!

Luddig och oklar vägledning från politiskt håll kan innebära att många människor känner vanmakt och frustration. Ett exempel på detta återfinns inom transportnäringen där så lite görs (trots vackra ord) för att styra över godstransport- erna på väg till järnväg. Frågan infinner sig var incitamenten finns? Som det nu så är det framför allt järnvägens aktörer som driver frågan. Det finns här gott om märkliga exempel på transportupplägg som är uppåt väggarna ur ett miljöperspektiv. Ett transportupplägg mellan till exempel Sverige och Italien behöver inte innebära en transportlösning med 3 000 kilometer lastbil på väg genom Europa. Ett alternativ är 2 200 kilometer järnväg och 80 kilometer lastbil! Lastbilen kom- mer alltid att ha sin plats i transportkedjan, där man via en terminal kan lyfta av en trailer från en järnvägsvagn och köra ut denna med en dragbil till ett logistiknav eller ett distributionslager.

Ett annat exempel på frustration återfinns inom turistnäringen, där det verkligen hade varit på sin plats med en Turist- minister eller ett Turistdepartement, så att samordningen blev bättre inom den så viktiga transportnäringen. Turismens exportvärde, (utländska besökares konsumtion i Sverige), uppgick till svindlande 96,5 miljarder kronor under 2014

och var därmed högre än summan av den svenska järn- och stålexporten (50,1 miljarder) samt personbilsexporten (33,8 miljarder). Turismen är i dag den enda exportsektor som skapar direkta momsintäkter till statskassan!

Johan Rietz Chefredaktör