Startskottet för nya linjen sker den 5 april, då anlöper för första gången rederiet Samskip APM Terminals, containerterminalen i Göteborgs hamn. Containertrafiken kommer att nå hamnen varje vecka för att sedan segla vidare till Färöiska Runavik och Reykjavik på Island. Fyra dagar senare är fartyget åter i Rotterdam. 

Den nya trafiklinjen öppnar upp för ett konkurrenskraftig transporterbjudande mellan Island och Sverige. Samskip är en nederländsk logistikaktör med fokus på intraeuropeisk trafik inom alla transportslag. Huvudkontoret ligger i Rotterdam men bolaget grundades på Island 1990. Sedan dess har verksamheten vuxit kontinuerligt med ett nätverk som nu sträcker sig över 26 länder.

Samship ser stora vinster med anlöp i Göteborg. Ett omfattande järnvägsnät från Göteborg till det svenska inlandet borgar för en hållbar transport även vidare på land.  Idag är sjöfart i kombination med järnväg är det absolut mest klimateffektiva sättet att frakta containers.

Göteborgs hamn är väldigt positiva att Samskip valt Göteborgs hamn för sin kortsjötrafik på Island och Färöarna. Det innebär en ytterligare en förbindelse till Rotterdam och Cuxhaven.