Bakom sänkningen ligger till stor del, höjda räntor och en osund inflation. Priserna på begagnade bilar sjönk oavsett drivmedel under januari månad. Dock sticker Miljöbränsle/ hybrid ut, de gick nämligen mot strömmen och ökade med blygsamma 0,3 procent. Mest sjönk priset på bensinbilar, mellan december och januari sjönk priset för en bensinbil med 7 procent. 

Det strama ekonomiska läget med en rekordhög inflation och stigande räntor börjar nu spilla över på fordonsmarknaden. I januari sjönk priset på bensinbilar som sagt med 7 procent och hamnade på 195 000 kronor i medianpris.* Dieseldrivna bilar hade en prisnedgång på drygt 4 procent.

Bilen- bortprioriterad 

Höjda räntor och dyrare levnadskostnader, inte minst på livsmedel gör att bilen hamnar allt längre ner på prioriteringslistan. Det kostar mycket pengar att äga en bil idag, speciellt om den finansierats av en låneaktör som även de justerar räntan uppåt med jämna mellanrum. Ögnar man igenom bilannonserna på Blocket.se så ser man att många försöker att komma ur sina privat-leasingavtal. Ett allt sämre andrahandsvärde talar också för att bilkostnaden ökat ytterligare den dag man vill sälja sin bil.

Elbilarna sjönk relativt mycket mellan november och december i samband med att klimatbonusen togs bort.  Perioden december och januari sjönk priset med drygt en procent och ligger nu på 395 000 kronor i medianpris. Man kan ana att elbilarna kommer att falla ännu mer under februari då Tesla plötsligt sänkte priset på sina bilar med upp till 150.000 kronor. En annan aspekt att väga in när det gäller elbilar är den ostadiga elmarknaden vi ser just nu.

För miljöbränsle/hybridbilar steg priset med 0,3 procent och landade i januari på 320 000 kronor i medianpris.

Prisutveckling december-januari *

Elbil: Medianpris 395 000 kronor (ner 1,25 procent)

Bensinbilar: Medianpris 195 000 kronor (ner 7,14 procent)

Dieselbilar: Medianpris 249 000 kronor (ner 4,23 procent)

Miljöbränsle/hybrid: Medianpris 320 000 kronor ( upp 0,31 procent)

*Priserna baseras på bilar som registrerats mellan 2013 och 2022 och som gått mellan 1 000 och 14 999 mil.