Fredrik Södrström, CEO InQuire

Idag, den 29 april, sker lanseringen av Game Changing Alliance. Detta initiativ förenar nio ledande företag med expertis inom ny teknologi, innovativa affärsmodeller och hållbar energi, alla enade av en gemensam vision att påskynda den gröna omställningen inom transport- och logistiksektorn.

Fredrik Söderström, VD för InQuire, betonar behovet av samarbete för att möta den enorma utmaningen som väntar. Genom Game Changing Alliance skapas möjligheter för branschen att öka takten i sin utveckling.

Med målet att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till 2030 är Game Changing Alliance ett strategiskt steg. Det är en sammanslutning av företag som delar en oro för den nuvarande takten i förändringsarbetet och som strävar efter att tillsammans accelerera övergången till en mer hållbar framtid.

Utmaningar måste övervinnas

InQuire, tillsammans med åtta andra företag, är en av grundarna av detta nätverk. För dem representerar detta en naturlig progression och ett viktigt steg mot att påverka branschen positivt.

Fredrik Söderström understryker den komplexa karaktären av de utmaningar som måste övervinnas och vikten av att förena kompetenser för att driva förändring. Genom Game Changing Alliance skapas en plattform för kunskapsutbyte och samarbete, vilket i sin tur främjar en snabbare omställning för alla involverade.

Alliansen har tre huvudsakliga fokusområden: att främja en mer hållbar energiförsörjning, att driva teknologisk innovation och att utveckla framtidens affärsmodeller. Generalsekreteraren för Game Changing Alliance, Per Olof Arnäs, ser InQuire som en värdefull tillgång för att möta dessa utmaningar. Med sin gedigna erfarenhet och expertis inom logistik kommer InQuire att bidra till att accelerera omställningen tillsammans med de andra partnerskapen i alliansen.