På söndag den 16 juni överlämnar MTR Mälartåg driften av Mälartågstrafiken till Transdev. Avtalet gäller fram till 2026 med en möjlighet till förlängning med upp till två år (ett år i taget).

Detta operatörsbyte innebär att alla medarbetare som huvudsakligen arbetar med Mälartågs verksamhet kommer att övergå till Transdev den 16 juni. Fram till december 2024 kommer MTR Tech att fortsätta ansvara för underhållet av tågen som underleverantör åt Transdev. Mälartåg spelar en viktig roll i pendeltrafiken inom Stockholm-Mälarregionen, som omfattar över 40 procent av Sveriges befolkning. Med 12,5 miljoner passagerare per år är Mälartåg, med sina fem linjer och 62 tåg, en central del av kollektivtrafiken som förbinder regionen. Mälardalstrafik ägs av de sex regionerna i Stockholm-Mälarområdet: Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland.