Regeringen har fattat beslut om byggstart för flera stora infrastrukturprojekt för järnvägen i Stockholm-Mälarregionen. Investeringarna välkomnas av Mälardalsrådet, som samlar regioner och kommuner. Sträckorna som får en utökad kapacitet är bland de mest trafikerade i landet

Helt nyligen har regeringen fattat beslut om byggstart för ett flertal infrastrukturprojekt i Stockholm-Mälarregionen. Utbyggnaden välkomnas av Mälardalsrådet. Bland annat ska fyra spår mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm byggas, ett nytt resecentrum i Västerås och upprustningen av järnvägssträckan Flemingsberg-Järna står också på agendan. Fler och bättre spår kommer att underlätta och göra pendlingen smidigare, menar Mälardalsrådet.

Sju regioner samverkar

I samarbetet bakom byggstarterna ingår följande regioner: Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Region Gotland.

Varje dag reser 750 000 pendlare över kommungränserna i Stockholm-Mälarregionen för att komma till sitt arbete. Det fraktas också stora mängder gods på sträckorna, närmare 150 miljoner ton årligen. Åtta av tio tågresor i Sverige startar eller påbörjas i Stockholm-Mälardalsregionen.

Regeringens beslut innebär följande:

  • Fyrspåret. Spaden i marken för utbyggnaden av fyra spår från Uppsala till länsgränsen Uppsala/Stockholm. En viktig del i att lösa de kapacitetsbrister som finns på Ostkustbanan Stockholm-Uppsala och ett första steg mot att möta den ökade arbetspendlingen i stråket och Arlandas framtida utveckling.
  • Resecentrum Västerås. Ökad kapacitet på spåren när nytt resecentrum i Västerås C ska byggas. Det behövs när Mälarbanan mellan Tomteboda och Kallhäll byggs ut – med positiva effekter för resenärerna och utvecklingen av den storregionala kollektivtrafiken.
  • Flemingsberg-Järna. Tidigare byggstart för upprustningen av järnvägssträckan Flemingsberg-Järna, vilket ger ökad kapacitet för fler regionaltåg samt för de viktiga godstransporterna till Rosersberg.
  • Västra stambanan. Förbättrad kapacitet och framkomlighet för pendlare samt för nationella och internationella godstransporter när nya förbigångsspår byggs. Bland andra på sträckan Laxå-Alingsås.

Läs mer om Mälardalsrådet här