Swedavia fortsätter som flygplatshållare att bidra till flygets klimatomställning genom den årliga upphandlingen av bioflygbränsle som Swedavia organiserar i syfte att främja ett hållbart tjänsteresande. Upphandlingen möjliggör för Swedavia men även för andra företag och organisationer att minska klimatavtrycket för sina tjänsteresor, då bioflygbränslet har möjlighet att minska utsläppen av fossilt koldioxid med i genomsnitt 80 procent över bränslets hela livscykel jämfört med vanligt flygbränsleArbetet med 2023 års upphandling påbörjas under januari och Swedavia välkomnar nu fler att medverka.

Sedan 2016 har Swedavia årligen upphandlat hållbart bioflygbränsle, s.k. SAF (Sustainable Aviation Fuel), för samtliga av bolagets egna tjänsteresor med syfte att minska de fossila koldioxidutsläppen. Inom ramen för upphandlingsinitiativet erbjuds även andra organisationer och företag att delta. I fjol och för tredje året i rad, medverkade förutom Swedavia ett flertal aktörer såsom SOS Alarm och Länsstyrelsen Gotland, men även Göteborgs Hamn.

– Vi kan alla bidra till ett hållbart resande, både som privatpersoner och i jobbet – det gäller företag, organisationer och myndigheter. Genom vår upphandling minskar livscykelutsläppen av koldioxid för den enskilda tjänsteresan, men bidrar också till att öka efterfrågan och en storskalig produktion av bioflygbränsle som är nödvändig för flygets klimatomställning, säger Lena Wennberg, chef hållbar utveckling på Swedavia.

Genom upphandlingen tankades närmare 170 ton fossilfritt biobränsle 2022, varav huvuddelen till Swedavia. Bränslet motsvarar drygt 3 000 passagerarflygresor tur- och retur mellan Stockholm och Berlin och en uppskattad utsläppsreduktion på drygt 500 ton koldioxid jämfört med vanligt flygbränsle. Huvuddelen av bioflygbränslet tankades på Stockholm Arlanda Airport mellan 25-29 december.

– Det är oerhört glädjande att våra partners väljer att flyga mer hållbart för sina tjänsteresor genom att delta i vår biobränsleupphandling. På så vis bidrar vi alla till ett mer hållbart resande och omställningen till ett fossilfritt flyg, som ska vara en självklar del av framtidens hållbara transporter och transportsystem. Vår målsättning är givetvis att ännu fler ska medverka. Jag vill därför passa på att välkomna alla till årets upphandling som snart drar igång under kommande veckor, säger Lena Wennberg.

2023 års upphandling kommer att påbörjas under januari med möjlighet för fler aktörer att vara med och bidra till omställningen genom att flyga mer hållbart i sina tjänsteresor.

Bioflygbränslet framställs av bland annat frityrolja och slaktavfall, produceras av finska Neste och levereras av Air bp. I enlighet med gällande bränslekrav blandas biobränslet in med upp till 50 procent i traditionellt bränsle och används i befintlig flygplansteknik och infrastruktur på flygplatsen. Genom att använda bioflygbränsle finns möjligheten att minska de fossila koldioxidutsläppen med upp till cirka 80 procent i jämförelse med vanligt flygbränsle. Denna procentuella utsläppsminskning gäller för bränslet i ren form.

Swedavia verkar för att främja övergången till hållbart flygande och har som mål att fem procent av allt bränsle som tankas på svenska flygplatser ska vara fossilfritt 2025. Under många år har vi verkat för en omställning till ett mer hållbart resande på våra flygplatser. Vi har ställt om och blev i vår egen flygplatsverksamhet helt fossilfria 2020. Inom regeringens initiativ Fossilfritt Sverige som vi arbetar utifrån finns även mål om att inrikesflyget ska vara helt fossilfritt 2030. För utrikestrafiken ska alla plan som lyfter från Swedavias flygplatser vara fossilfria senast 2045.