En svensk tillverkare av radarreflektor har utvecklat samt patentsökt en helt ny typ av reflexer för ökad trafiksäkerhet bland cyklister i trafiken.

Innovationen som är framtagen av Karlsborgsföretaget Radflex AB grundar sig på att allt fler personbilar och transportbilar i dag är utrustade med kollisionsvarning och automatisk nödbromsning. Dessa system började komma för 20 år sedan och har blivit standard i många bilar.

– Likt en vanlig reflex så reflekteras ljus, den stora skillnaden är att radarreflexen även reflekterar radarsignaler till fordon med automatiska broms och varningssystem. Principen är att en fordonsradar kontinuerligt mäter avstånd och hastighetsförändringar framför fordonet, en kamera kan även registrera vad som uppenbarar sig framför fordonet. Dessa data samt information från andra givare i bilen analyseras i realtid. 
Cyklister och andra oskyddade trafikanter syns verkligen inte speciellt bra i trafiken och där kan radarreflexer förekomma mängder av olyckor och rädda många liv, säger Morten Jörgensen.

Mätningar utförda av RISE, ett oberoende statligt forskningsinstitut för framtidssäkra teknologier och produkter visar att radarreflexer monterade på cyklar ökar synbarheten för fordonsradar upp till 10 gånger. Det kan vara helt avgörande för att förhindra en trafikolycka.