Taxi Stockholms hållbarhetsredovisning för 2022 är klar, en av höjdpunkterna visar på en positiv utveckling gällande elbilskvoten. I slutet av 2022 påbörjade Taxi Stockholm sin omställning mot en bilflotta med förnybara drivmedel. Under samma år ökade andelen elbilar från 3procent till 17 procent samtidigt som andelen dieselbilar minskade.

Under 2022 har Taxi Stockholm succesivt fasat ut äldre bilar mot elbilar. Målet är att minska dagens miljöpåverkan och bli emissionsfria 2030. Taxi Stockholm säger själva att de bara är i startfasen av omställningen till en fordonsflotta som drivs med förnybara drivmedel. .

Tester pågår

Under åren har Taxi Stockholm testat olika koncept för att öka andelen eldrivna bilar i fordonsflottan. För att en elbil ska vara lämplig för taxiverksamhet, ställs det krav på bland annat räckvidd per laddning, batteriets garantitid och effektiv snabbladdningsfunktion. Även krav på storlek av bil och höjd på bilens insteg måste tas hänsyn till i upphandlingarna. De eldrivna fordon som möter Taxi Stockholms krav är i regel dyrare än fossildrivna fordon i samma klass. Regeringens elbilstöd har därför varit en viktig förutsättning för elektrifiering under de senaste åren. När stödet togs bort i slutet av 2022, innebär det att omställningen försvårades, menar Taxi Stockholm.

Bilarna på Taxi Stockholm byts ut i regel vart tredje år för att sedan säljas på begagnatmarknaden. Därför finns förutsättningarna för en snabb omställning när de emissionsfria bilmodellerna och drivmedelsinfrastrukturen är på plats.

Taxi Stockholm samarbetar även med andra aktörer i strävan om att bidra till minskad miljöpåverkan. Bland annat har Transportutmaningen från Fossilfritt Sverige antagits; ett initiativ som regeringen startade för att för att bidra till Sveriges mål om netto-noll utsläpp av växthusgaser 2045. Även samarbeten med Klimatpakten har inletts, som är ett nätverk av 340 medlemmar som arbetar för att minska växthusgasutsläppen från alla som lever och verkar i stockholmsregionen.