Region Örebro län med Fredrik Idevall och Ahmed Alaeddine i spetsen deltog inom ramen för projektet Baltic Loop i konferensen TRANSESTONIA. Konferensens huvudmål var att diskutera om transportutveckling mellan Kina och Sverige via Kazakstan, Ryssland och Estland. Delegater från samtliga länder var representerade.

Sedan urminnes tider har Estland varit en viktig port mellan Norden i Skandinavien och länderna i öst. Länderna i Baltikum är början på den östra handelsvägen som anslöt till Sidenvägen i Persien. Det finns åter tankar på att nyttja denna gamla handelsväg. Moderna järnvägssystem med tågpendlar ska ge snabba, tillförlitliga och säkra transporter.

Det vanliga upplägget för transporter mellan Sverige och Kina idag är via sjöfart där hamnen i Göteborg tar emot godset som sedan fortsätter på land med väg eller järnväg. Ett annat upplägg är att transporten från Kina lossas i någon av Europas stora hamnar för att fortsätta landvägen till Sverige.

  • Det man vill uppnå är att godset transporteras på järnväg mellan länderna Kina, Kazakstan, Ryssland, Estland och därefter via sjö till Sverige. Det finns stora tidsmässiga och miljömässiga vinster att arbete för en överflyttning från sjöfart och luftfart till järnväg. Idag tar det cirka 12 dagar att transportera gods från Kina till Sverige med tåg medan siffran för sjöfart är 40 dagar, säger Ahmed Alaeddine som är en av projektledarna i EU-projektet Baltic Loop.

Sjöfart är det i särklass mest dominerande transportsättet för gods mellan Kina och Europa. Andelen sjötransporter uppgår till hela 94% jämfört med järnvägens marknadsandel som endast uppgår till 1%.

  • Järnvägen har en enorm potential att ta marknadsandelar från sjöfarten. Det är både ett snabbare och mer hållbart transportsätt. En förklaring till den låga marknadsandelen är att Kina tidigare inte marknadsfört och givit subventioner till järnvägstrafiken, säger Ahmed Alaeddine.

Region Örebro län följer med intresse arbetet med att förbättra järnvägsstråket mellan länderna från Sverige till Kina, i synnerhet att transportflödena förbättras i Baltikum. Problemet i nuläget är att kunna fylla tågvagnarna som ska tillbaka till Kina med exportvaror.

  • Sverige importerar mer från Kina än vi exporterar. Vi behöver skapa en mer balanserad byteshandel mellan länderna för att få fyllda tågvagnar åt båda hållen. Idag går cirka 30 procent av vagnarna från Europa tomma tillbaka till Kina. En mer balanserad handel är ett sätt att ytterligare förbättra förutsättningarna för en bra järnvägstrafik, säger projektledaren Ahmed Alaeddine.

Tågpendlar mellan Europa och Asien blir allt mer en verklighet. Nu är det upp till svenskt näringsliv att på bästa sätt tillvarata denna möjlighet.

Till vänster Fredrik Idevall, enhetschef för Samhällsplanering och infrastruktur. Till höger, Ahmed Alaeddine, en av projektledarna i EU-projektet Baltic Loop.