Norwegian hade ett resultat före skatt (EBT) på 2 050 miljoner NOK för tredje kvartalet 2023, det näst bästa kvartalsresultatet i bolagets 21-åriga historia. Norwegian har haft en bra sommar, både operationellt och finansiellt, vilket bidrar till de goda siffrorna.

Under tredje kvartalet 2023 hade Norwegian ett rörelseresultat (EBIT) på 2 170 miljoner NOK, motsvarande en rörelsemarginal på 25 procent. Det är det högsta rörelseresultatet i flygbolagets historia efter tredje kvartalet 2019, då flottan var ungefär dubbelt så stor. Resultat före skatt (EBT) blev 2 050 miljoner NOK. Likviditeten förbättrades till 9,4 miljarder NOK. Bolaget har samtidigt betalat tillbaka obligationslånet NAS13 som en del av det pågående arbetet med att säkerställa en ändamålsenlig kapitalstruktur. I slutet av kvartalet hade Norwegian en flotta på 85 flygplan.

Under tredje kvartalet 2023 hade Norwegian 6,5 miljoner passagerare, jämfört med 6,1 passagerare under tredje kvartalet 2022. Kapaciteten (ASK) var på 10,4 miljarder säteskilometer. Passagerartrafiken (RPK) var på 9,1 miljarder säteskilometer. Norwegian ökade kapaciteten under den reseintensiva sommarsäsongen vilket innebar att produktionen var 20 procent högre än föregående kvartal. Kabinfaktorn var på 87,4 procent mot 88,8 procent under samma period förra året.