SL och SJ har undertecknat ett avtal avseende drift av pendeltågstrafiken i Stockholmsregionen. SJ tar över som operatör från 3 mars, med ett avtal som sträcker sig två år. I och med detta tar SJ totalansvar för pendeltågen; trafik, underhåll och service. Avtalet innebär att SJ kör trafik på löpande räkning, med öppna böcker och i mycket nära samverkan med trafikförvaltningen i alla beslut.

SL och hittillsvarande trafikutövare MTR har under lång tid fört dialog och till slut enats om att dagens avtal ska avslutas. Trafikförvaltningen och SJ tecknar nu ett nödavtal med stöd i EU:s kollektivtrafikförordning, för att säkra pendeltågstrafiken i Stockholm. Arbetet med att lämna över verksamheten från MTR till SJ inleds omedelbart. Den personal som enligt lag omfattas av verksamhetsövergång, kommer att erbjudas sådan. Under tiden fram till 2 mars är MTR fortsatt ansvarig för pendeltågstrafiken.

Det här avtalet innebär en framtidssäkrad pendeltågstrafik, men det kommer ta tid innan tågen går med full kapacitet. Successivt kommer resenärerna att märka förbättringar i form av fler och mer punktliga avgångar, förbättringarna börjar förhoppningsvis märkas redan under vintern då nyrekryterade lokförare kommer på plats. Beslutet har sin grund i ett uppdrag som gavs i politisk enighet från SL:s styrelse till Trafikförvaltningen.