Torsdagen efter att Uppsala Centralstation blivit utnämnd till Årets Station 2023 av Resenärerna, hölls en ceremoni där diplom överlämnades till mottagarna.

Under ceremonin hyllades stationen för dess goda service och fokus på resenärernas behov.

Motiveringen till diplomet löd:
”Med sin välstrukturerade samordning av tåg och de flesta bussar till en gemensam terminal är Uppsala Centralstation enkel att förstå både för den vana pendlaren, sällanresenären och turisten. En mycket välplanerad och rymlig tunnel under bangården ger tillsammans med rulltrappor och hissar goda möjligheter att nå perronger och hållplatser.”

Diplomet överlämnades till följande mottagare: Jernhusen, Uppsala kommun, Region Uppsala och Trafikverket.