Tiden den går. I tidens anda ligger Bibeln, Koranen, Biltemas katalog samt Trafikmagasinet på nätet. Ja, det är svårt att tänka sig att det funnits en tid då man hade med sig den tunga telefonkatalogens kartdel i bilen när man skulle leta efter en adress. I dagens stressade tidevarv ska som bekant allt ske snabbt (helst innan det har hänt). När det gäller Trafikmagasinet som är såväl e-tidning som papperstidning har det verkligen varit en resa sedan starten för 40 år sedan. Vari ligger då det unika och som möjliggjort att vi som få andra kunnat ge ut en tidskrift kontinuerligt i så många år? Jo, kanske i det oväntade: En läsare ska aldrig veta vad om händer när man vänder på en sida. En styrka är förstås att vi bevakar samtliga transportslag, där vi till exempel kan belysa sådant som kombitrafiken (järnväg + tung och trafik), att det finns godslösningar med tåg som sker till kontinenten med fartyg, att man kan ta bilen på tåget, och kan ta flyget till en destination långt från Sverige och där ta hyrbil. Det finns förvisso några bra tidskrifter inom transportbranschen, men de är inriktade på ett (1) transportslag. Vi försöker lyfta blicken mot horisonten. I detta sammanhang tar vi tacksamt emot insändare. Ett exempel på detta återfinns i detta nummer (klicka på: läs E-tidningen) där Tony Schönfelder lyfter fram den tickande bomben som handlar om bränder med elfordon – något som han tycker media försummat att ta upp. Att just ta upp oväntade saker och en extra dimension är något av Trafikmagasinets signum. Ett exempel på det sistnämnda var när vi för en tid sedan skrev om hur man kan förebygga trötthet i trafiken. Det handlade då inte enbart om att reglera arbetstider så att en förare inte sitter för länge bakom ratten utan om något annat: Är en person inte utvilad när passet börjar (som en lastbilschaufför, tågförare, styrman eller truckförare) kan det ske incidenter och olyckor. Man kanske helt enkelt inte har sovit tillräckligt innan man börjar ett pass. Arbetsgivare tvingar fram tuffa arbetstider, som ökar stressen med följd av att människors liv sätts på spel, vilket får ses som cyniskt. Det finns svart på vitt att uppmärksamheten försämras, reaktionsförmågan blir sämre och omdömet blir nedsatt när tröttheten kommer smygande.

 

Johan Rietz

Foto: David Brohede