Den 21–22 april är det dags för Stora Biltvättarhelgen då många vill bli av med vinterns smuts och få bilen fin inför våren. Fortfarande väljer många att tvätta bilen hemma på gatan eller garageuppfarten vilket är direkt skadligt för miljön. Enligt en ny undersökning från Hållbar biltvätt vill mer än var tredje person införa ett förbud mot biltvättande på gatan.

I smutsen på våra bilar sitter de farliga tungmetallerna kadmium och bly som vid en biltvätt på gatan spolas rakt ner i avloppsbrunnarna och riskerar att hamna i våra dricksvatten. Trots det tvättar nästan var tredje bilägare (29 %) sin bil på gatan, visar Hållbar Biltvätts nya undersökning som genomförts bland 4000 privatpersoner i Sverige.

– Vi har kommit jämförelsevis långt när det gäller exempelvis källsortering och återvinning av hushållsavfall men när det gäller biltvätt på gatan finns fortfarande mycket kvar att göra. Den största miljövinsten får vi om de som tvättar bilen hemma istället gör det i en kontrollerad tvätthall där farligt avfall tas om hand, säger Robert Dimmlich, vd för Svensk Bensinhandel och initiativtagare till Hållbar biltvätt.

Mer än var tredje person i Sverige (38 %) skulle vilja ha ett förbud mot att tvätta bilen på gatan, enligt undersökningen. Idag finns ingen generell lagstiftning vad som gäller vi hemmatvätt av bilen, utan det är upp till varje kommun att sätta egna riktlinjer. Dock säger 42 procent att de inte fått någon information alls från sin kommun om vad som gäller vid biltvätt.

– Det är oroväckande att var tredje bilägare fortfarande tvättar bilen hemma eftersom varje sådant tillfälle påverkar miljön negativt. Blir fler medvetna om riskerna så ökar det också möjligheten att förändra deras vanor. Vi har alla ett individuellt ansvar att hjälpas åt, säger Robert Dimmlich.

#Biltvättarhelgen startades av Svenskt Vatten 2014 för att uppmärksamma och inspirera allmänheten till att tvätta bilen rätt och därmed bidra till en stor miljöinsats. Årets biltvättarhelg infaller den 21–22 april. Läs mer på http://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/kampanjer/stora-biltvattarhelgen/

Om undersökningen:Biltvättsundersökningen genomfördes mellan den 12 och 21 mars 2018 av Yougov på uppdrag av Hållbar biltvätt. 4000 personer, varav 3241 bilägare, över 18 år har svarat genom en internetpanel. Resultatet är riksrepresentativt.

Källa: Hållbar biltvätt