Viking Glory har passerat Suezkanalen

Östersjöns okrönte drottning (eller kommer att bli i alla fall) passerade Suezkanelen i helgen. Resan genom kanalen tog elva timmar. Därmed återstår strax under två veckoren av den totalt knapp [...]

Var femte personbil har allvarliga brister

Bilprovningens besiktningsstatistik för 2021 visar fortsatt stora brister hos personbilar och att var femte underkänns med krav på efterkontroll. I rådande pandemi är det många som föredrar bilen [...]