En unik analys av rörelsedata från Telias mobilnät har avslöjat att nästan 60 procent av alla resor i Sverige är så pass korta att de kan utföras till fots eller med cykel inom 15 minuter.

Denna analys, baserad på information från cirka 20 miljoner dagliga resor, ger insikt om var resor äger rum och deras längd.

Under 2023 genomfördes ungefär sju miljarder resor i Sverige, motsvarande omkring 20 miljoner resor dagligen. De kortare resorna, kortare än fyra kilometer, är vanligast i större städer men förekommer även i mindre orter där över hälften av alla resor är korta. Trots att de korta resorna dominerar i antal står de bara för cirka tio procent av de totala körsträckorna.

Denna analys skiljer sig från traditionella resvaneundersökningar genom att omfatta allt faktiskt resande, inte bara arbetspendling eller självskattade resor. Dessutom möjliggör metoden för kommuner och regioner att följa förändringar över tid. All data anonymiseras och aggregeras automatiskt för att skydda personlig integritet och kan inte härledas till enskilda individer. Endast rörelsemönster för grupper analyseras, helt skilt från individuell identitet.