900 trafikolyckor årligen orsakas av hjul som lossnar från fordon, vilket kunde undvikits genom korrekt hantering och efterkontroll. Även professionella aktörer kan begå fel, särskilt under stressiga perioder som vårens korta skiftestider.

En nyligen genomförd undersökning bland över 5 000 personer som har erfarenhet av tappade hjul indikerar detta. Resultaten, nyligen publicerade av Svenska däcksäkerhetsrådet, betonar vikten av rätt tekniker vid däckbyte, inklusive rengöring, korrekt åtdragning och efterkontroll av bultar eller muttrar efter några mils körning. Stressen i verkstäder under hektiska perioder kan vara en bidragande faktor till dessa olyckor.

Även om det var något färre som tappade hjul efter att ha anlitat en professionell verkstad, var skillnaden inte så betydande som förväntat. Kortare tidsramar för däckbyten under våren påverkar både verkstäder och kunder negativt, vilket ökar risken för fel och olyckor.

Förutom risken för trafikolyckor kan förlorade hjul även leda till fordonskador, där sex av tio drabbade fordon upplevde skador, varav fyra av tio mindre och två av tio allvarliga som krävde bärgning. Denna situation kan resultera i betydande kostnader för både bilister och försäkringsbolag, samt öka risken för personskador.