Entreprenad Live planeras att genomföras i Göteborg, 20-22 maj på Säve depå samt Entreprenad Live i Skåne, 16-18 september på Ring Knutstorp.

Ett önsketänkande kan tyckas under rådande epidemiologiskt läge, men Entreprenad Live säger att man har har täta och löpande kontakter med Publikrådet, som är regeringens kanal, för att föra en strukturerad dialog med berörda arrangörer inom såväl kultur- och idrottssektorn som det civila samhället och besöksnäringen.

Diskussionerna är enligt uppgift positiva i Publikrådet och samtliga aktörer är medvetna om att nuvarande regler har stor negativ inverkan på arrangörer, kunder och kunders kunder på verksamheter som är verksamma inom offentliga sammankomster. Det betyder att viljan är stor för att så snart som möjligt öppna upp verksamheter som kan anses säkra ur smittskyddssynpunkt.

Utomhusarrangemang och en genomarbetad riskbedömning, riskanalys och åtgärder ökar chanserna för säkra arrangemang

Mässorna arrangeras utomhus på stora arealer. Detta är en givetvis en stor fördel för att kunna genomföra ett arrangemang av denna sort. Besöksdensiteten är låg på ett mässområde på ca 60 000 kvadratmeter och andelen kunder som transporterar sig till mässan med kollektivtrafik är historiskt sett mycket låg. En riskbedömning och en riskanalys har tagits fram för arrangemangen som tydligt beskriver förutsättningarna och åtgärder för att möjliggöra säkra genomföranden. Ansökningar för arrangemangen är inskickade och nu tittar Länsstyrelsen, som är Nationell samordnare för tillsynen av Covid-19 på detta och Entreprenad Live hoppas att senast den sista februari kunna ge slutliga besked om bägge arrangemangen 2021.

Båda mässorna ligger bra till boknings mässigt. Göteborgsmässan är i princip fullbokad och mässan i Skåne är uppbokad till cirka 60 procent och flera utställare är på gång att boka på.