Volkswagen kommer att leverera eldrivna bilar till Vatikanstaten, i början av 2024 kommer nästan 40 helt eldrivna bilar att levereras. Bilarna ingår i Vatikanstatens strategi för minskade koldioxidutsläpp, som syftar till att göra fordonsflottan klimatneutral senast år 2030.

Vatikanstaten är starkt engagerad i att implementera innovativa och hållbara lösningar som gör det möjligt att konkret minska mänskliga aktiviteters påverkan på miljön. Mobilitet är kärnan i ett specifikt program som kallas ”Ecological Conversion 2030”, som syftar till att minska koldioxidavtrycket från statens fordonsflotta. För att uppnå detta ska de befintliga bilarna successivt ersättas med elbilar för att göra hela fordonsflottan koldioxidneutral till år 2030.

Volkswagen är den valda partnern för detta projekt, och genom Volkswagen kommer man att förse Vatikanstaten med elbilar från början av 2024. I senare skeden kommer ytterligare eldrivna bilar från Volkswagen-koncernens varumärken successivt att överlämnas till dess att hela fordonsflottan har bytts ut helt år 2030.